Case om at styrke elevernes fagsprog i 5. klasse

Jeg har en 5. klasse i matematik hvor jeg gerne vil arbejde med deres fagsprog, da de har svært ved at forklare hvad de har brug for hjælp til og ved at hjælpe hinanden. Derfor delte jeg min klasse ind i 4 differentierede grupper. Jeg valgte at arbejde med en struktur jeg kalder rotationsgrupper. Der er 4 baser, 4 grupper, 4 opgaver og de har 15 minutter hvert sted. En struktur der kan bruges i alle fag. Baserne kunne være:

  1. Lav side XX i bogen. En side de skulle arbejde med under alle omstændigheder
  2. Skrive i din logbog – beskriv de ord vi arbejder med i emnet i book creator
  3. Arbejde med forklaringer med en makker
  4. Lektietjek hos mig

Når de skal have lektietjek hos mig, starter jeg med at spørge om der er nogle opgaver, der var svære. Hvis der er det, tager vi dem først; ellers er det mig der udvælger hvilke opgaver hver gruppe skal besvare. Hvis der er opgaver der er svære, spørger jeg først gruppen om de kan forklare opgaven. Hvis ikke, kigger vi på den sammen, og jeg stiller åbne spørgsmål i retning af løsningen. Vi har en aftale om at man skal sige til, hvis man ikke er enig i svaret. Det er mest deres forklaring og ikke resultat jeg har fokus på.

Rotationsgrupperne tager i alt 2 lektioner, og jeg skal ikke forberede noget vi ikke skulle arbejde med i forvejen. Eleverne giver selv udtryk for at de syntes det er en god måde at arbejde med det på, da de kan få hjælp hos hinanden, de får mulighed for at styrke deres faglige sprog, og at det er blevet vigtigere for dem at lave lektierne da alle har et medansvar for at kunne byde ind i dialogen. Min klasse har arbejdet på denne måde siden sommerferien, og de er vilde med det. Forældrene er også glade for den, da deres barn kommer hjem med en positiv holdning til faget. Resultatet af denne arbejdsstruktur er at de har fået et bedre fagsprog, at der er flere der tør/har mulighed for at byde ind ved fælles gennemgang, at de bedre kan beskrive hvad det er de har brug for hjælp til, og at de er blevet meget mere modige – de tør lave fejl.