Case om udarbejdelse af materialer til kreativ undervisning

Mit fokus er at et materiale skal kunne bruges flere gange og til forskellige aktiviteter. Det skal også være nemt og forholdsvis hurtigt at lave. Det er bedst hvis det er noget, eleverne kan have et medansvar for at lave – de passer bedre på det, og du sparer tid i din undervisning. Udarbejdelse af materiale kan ofte bruges tværfagligt. Tiden eleverne bruger på at udarbejde materialet, er faglig tid.

Jeg skulle bruge et bowlingsæt i min 1 klasse til at arbejde med tal fra 1 til 10. Jeg ville udarbejde et materiale jeg også kunne bruge til plus, minus og talkendskab, og som engelsklæreren kunne bruge til tallære på engelsk. Jeg ville gerne have at mit materiale blev udarbejdet i samarbejde med eleverne, og gerne i en tværfaglig proces. Jeg kontaktede billedkunstlæreren og spurgte om hun ville hjælpe mig i forbindelse med emnet om farvelære. Aftalen blev at jeg skulle samle toiletruller ind, og eleverne selv skulle blande farverne og male rullerne i billedkunst.

Resultatet blev at eleverne var stolte af deres produkt, de havde brugt deres faglige tid på at udarbejde et materiale der var genanvendeligt, miljøvenligt og lært samtidig noget om farver. Jeg skrev tallene 0-9 på rullerne. Vi har brugt dem flere gange i min 1. klasse. Vi har skrevet de tal der blev væltet, i rækkefølge, undersøgt hvilke tal der manglede, spillet først til fx 50 og ned fra 50, og engelsklæreren har bygget tårne med eleverne hvor de på engelsk skulle sige de tal, de satte op.

Alt i alt fik eleverne arbejdet mange gange i forskellige sammenhænge med det samme materiale uden at jeg skulle bruge ekstra tid på at forberede det. Eleverne udtaler selv at de er glade for at arbejde med det samme materiale flere gange, og at det er meget sjovere at lære på den måde, end ved kun at sidde med en bog. Forældrene giver ofte udtryk for at deres barn har nemmere ved at genfortælle om dagens aktivitet og sætter flere ord på end de plejer, for de har noget konkret de kan holde det op på.