Velkommen til Maiken Raagaard

Her finder du materiale til leg og læring, hvor kreativitet og bevægelse er i centrum.

Mit navn er Maiken Raagaard, og jeg har været lærer i indskoling, mellemtrin og udskoling de sidste 21 år. Jeg udvikler og udgiver materialer til en varieret undervisning. I de år, jeg har været lærer, har kreativ undervisning, bevægelse og tidsforbrug været fokuspunkter for mig. Jeg mener, at der finder en grundlæggende læring sted, når leg og bevægelse indgår i en aktivitet.

Maiken Raagaard