Case om at skabe en tydelige struktur og kultur

Vaner er det samme som tryghed. Jeg startede på en ny arbejdsplads i sommeren 2017, og som nyansat er man ofte lidt tilbageholdende og gør bare som “vi” plejer. Efter et stykke tid bliver der plads til at undre sig over hvorfor forskellige opgaver udføres på en bestemt måde.

I mit tilfælde drejede det sig om hvor vores elever fra 0-9 klasse må sidde og arbejde, når de ikke er i klassen. Vi er en fysisk lille skole med begrænset arbejdsplads. Den plads der er, blev ofte taget af de større elever, så de mindre ikke turde at sidde samme sted. Da jeg er med til at udarbejde dagsordenen for vores lærerrådsmøder hvor vi samles hele skolen, satte jeg punktet ”Hvor må eleverne arbejde henne?” på dagsordenen. Jeg fik at vide at vi plejer … Da jeg forslog en ændring, tog det et stykke tid og en del forklaring før jeg sammen med en anden lærer fik ansvaret for at udarbejde et nyt system og tydeliggøre det for hele skolen. Det gjorde vi så. Derefter informerede vi alle lærere, pædagoger, vikarer og elever om hvor de nu måtte være, og satte skilte op. Den nye løsning har vist sig at være rigtig god for alle eleverne. Nu ved de hvor de må være, og de får derved mulighed for at vokse i forbindelse med ansvar for egen læring.

Når man tør gøre op med plejer og tør se på de opgaver man udfører på rutinen, og se på nye løsningsmuligheder, skaber det ofte plads til nye ideer. Det er ikke alle rutiner der skal laves om på. Man skal ikke ændre på noget bare for at ændre på det. Men det er en god idé at se på de opgaver der udføres på en arbejdsplads, og se på om det er de rigtige personer der udfører dem.